Nomi4s – forbedret teknologi for automatisk robotsortering af plastaffald

22-01-2021

Hovedmålet med projektet har været at forbedre den automatiske robotsortering af plastaffaldet, der blev etableret i fase 1 i et tidligere MUDP-projekt. Dette gøres med fokus på bestemte komponenter til fin sortering
af forskellige plasttyper. MUDP rapport.

Projektet bygger videre på Mijløprojekt nr. 1971, Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald.

Målet var, at en samlet fase I og II udvikling ville medføre, et samlet robotsorteringsanlæg, som er så pålideligt og effektivt, at en kommercialisering af det samlede anlæg er en mulighed. Herunder, at robotanlægget kan sælges som et robotkoncept til såvel danske som udenlandske affaldsvirksomheder.

Formålet med projektets fase II ligger i udfordringerne i at koordinere og forbedre funktionen og effektiviteten af udstyr i anlægget ift. bl.a. form og karakter af plast på sorteringsbåndet, styring af robotter, sensorteknologi, gribeteknik og gribeanordning.

Læs publikation