Måling af lattergasemission på Hylligneriis Renseanlæg

12-01-2021

Novafos har ønsket at få kortlagt emissionen af lattergas fra Hyllingeriis Renseanlæg i forbindelse med optimering af beluftning og slambehandling på anlægget for at få et indblik i, hvor stor deres udledning er, og behovet for at reducere denne. Derfor har de deltaget i Miljøstyrelsens MUDP-projekt om måling og opgørelse fra danske anlæg. MUDP rapport.

Projektet forløb fra maj 2018 til september 2020. Der blev foretaget N2O-målinger i procestanken i hele måleperioden og emissionsberegninger foretaget fra 01.01.2019 til 15.12.2019. Som en del af projektet blev der også lavet N2O-målinger i procestanken, mens ydelsen for luftflowet blev reduceret. Resultater herfra viser, at der uden at sætte lattergasemissionen over styr er et besparelsespotentiale på 14.200 kWh/år.

Den overordnede vurdering af resultaterne er følgende:

• Lattergasemissionen for Hyllingeriis Renseanlæg er generelt lav, og der er mange dage, hvor der slet ikke måles lattergas. Dog er der i perioder med sommerhusaktivitet, som giver pludselige ændringer i næringsstofbelastningen på anlægget, efterfølgende observeret en øget lattergasproduktion.

• Der er potentiale for at mindske energiforbruget til beluftningsstyringen uden at risikere en øget lattergasproduktion uden for sommerhussæsonen. Alternativt kunne implementering af en beluftningsstyring med input fra ammonium- og nitratsensorerne bruges til at kontrollere beluftningen. Herved kunne beluftningen automatisk reguleres efter belastningen.

Læs publikation