Genanvendelse af organisk forurenet plast

22-01-2021

Formålet med projektet var at øge plast genanvendelsesgraden fra 55% til 91% på Dansk Affaldsminimerings egenudviklede plast genanvendelsessystem. MUDP rapport.

Grundet den store andel af PET i synke fraktionen, var det optimalt miljømæssigt og kommercielt at arbejde med at klargøre denne plasttype til genanvendelse.

Synke fraktionen indeholdte 95% PET, hvilket ikke var en tilstrækkelig renlighed/ensartethed til at blive genanvendt. Det var derfor et mål for projektgruppen at opnå en materialeensartethed på min. 99% i PET-fraktionen, for at sikre, at plasten kan afsættes til genanvendelse. De resterende 5% polyolefiner kan tilsættes til den i forvejen genanvendelige flyde fraktion.

I projektet udvikles, tilrettes og installeres automatiserings-/robotteknologi, der kan sortere mellem de forskellige plasttyper fra den organisk forurenet plast (bakker, emballage mm.) i synke fraktionen, for at opnå større materiale-ensartethed. Ved at sortere på neddelte plastflager (max. 10 mm x 15 mm) havde projektgruppen en forventning om, at spildprocenten i synkefraktionen kunne reduceres med 26% til 9% (fra ca. 35% inden projektstart).

Læs publikation