Filterteknologi til rensning af regnvand i tætbebyggede områder

13-01-2021

Projektet havde til formål at udvikle en kompakt, modulær filterløsning baseret på stenuld til tilbageholdelse og rensning af regnvand i tætbebyggede områder, hvor pladsmangel ofte er en udfordring. MUDP rapport.

Dette er afslutningsrapporten for projektet ”Filterteknologi til rensning af vand fra tætbebyggede områder” under Miljøstyrelsens tilskudsordning MUDP 2016.

Projektet forløb i perioden januar 2017 til april 2020 i et samarbejde mellem ROCKWOOL / Lapinus, Aarhus Vand og Teknologisk Institut.

Projektet bygger videre på et tidligere afrapporteret MUDP-projekt ”Teknologi til rensning af vand fra trafikerede områder” (Miljøstyrelsen, 2016), hvor et mindre filteranlæg blev etableret og renseevnen undersøgt. Nye data fra dette anlæg inddrages således også i nærværende projekt.

Projektet havde til formål at udvikle en kompakt, modulær filterløsning baseret på stenuld til tilbageholdelse og rensning af regnvand i tætbebyggede områder, hvor pladsmangel ofte er en udfordring.

Filterløsningen blev baseret på ROCKWOOL stenuldselementer, og er etableret på Risvang Allé i samarbejde med Aarhus Vand. Rapporten giver et overblik over det arbejde, der er udført i projektet.

Baseret på analyseresultaterne fra prøver udtaget i hhv. ind- og udløb af filteret vurderes det, at stenuldsfilteret etableret på Risvang Allé overordnet set renser på samme niveau som et vådt regnvandsbassin.

Læs publikation