Environmental Project no. 2154, 2020

Airborne Monitoring of Sulphur Emissions from Ships in Danish Waters

2020 Campaign Results

13-01-2021

Abstract

This report has been written by the Danish Environmental Protection Agencys (DEPA) hired player Explicit. Explicit is hired by DEPA to survey ships exhaustings plumes from ships for Sulphur by sniffing (reading) the content of Sulphur in these gasses. It has been done to detect if ships are in compliances with the Danish legislations of Sulphur content in ships fuels.

Readings from the content of Sulphur in the plumes can indicate if there are breaches in the legislations concerning the maximum Sulphur content in ships fuels.

The work described in the report is a part of DEPA’s inspection task on this field.

This report present the results for the campaign for the year of 2020 and how the survey has been carried out. The survey contains of 602 measured ships from the period of January 2020 to November 2020.

Resumé

Denne rapport er skrevet af Miljøstyrelsens hyret aktør Explicit. Explicit er hyret af Miljøstyrelsen til at overvåge skibes udstødningsgasser for svovl ved måling. Det foretages for at detektere om skibe overholder de danske regler mht. svovlindhold i skibsbrændstoffer.

Svovlindholdsmålingerne fra røgfanerne kan indikere om der sker overtrædelser af lovgivningen mht. svovlindholdet i skibsbrændstoffer.

Arbejdet der er beskrevet i rapporten er en del af Miljøstyrelsens tilsynsopgave inden for området.

Rapporten præsenterer resultater for 2020 kampagnen hvor overvågningen er foretaget. Overvågningen indeholder 602 målte skibe for perioden januar 2020 til november 2020.

Læs publikation