Miljøprojekt nr. 2157, 2020

Sporing af affald i ADS

15-02-2021
Affald

Revideringen af affaldsdirektivet i maj 2018 danner baggrund for, at Danmark fra dataåret 2020 skal opgøre behandling af affald ud fra et beregningspunkt ved indgangen til den endelige oparbejdning. Rapporten undersøger med udgangspunkt i to forskellige metoder, om ADS kan anvendes til de nye opgørelseskrav. Rapporten konkluderer, at det ikke er muligt at følge affaldet gennem alle led fra kilden til endelig oparbejdning i ADS, men at det er muligt at opgøre den endelige behandling, herunder genanvendelse, ved at sammenholde data om de indsamlede mængder med data fra slutbehandlere. Dog er der behov for yderligere data om affald, der eksporters ud af landet. Det vurderes desuden, at det er nødvendigt med yderligere kvalitetssikring af affaldsdata, før der kan forventes en rimelig datakvalitet.

Læs publikation