Miljøprojekt nr. 2155, 2020

Opdatering af metode til emballagestatistik

15-02-2021
Affald

Miljøstyrelsen udgiver årligt en emballagestatistik, der viser den markedsførte mængde af emballage i Danmark (forsyningsmængden), og hvor meget emballageaffald, der indsamles til genanvendelse. Beregningen af den markedsførte mængde af emballage har siden 1980erne bygget på varehandelsdata fra Danmarks Statistik (DST) om produktion, import og eksport af varer. Hver vare i datagrundlaget om varehandel har et varenummer, hvorfra der er foretaget estimater for mængde og type af emballage tilknyttet hvert varenummer. Med tiden ændres sammensætningen af emballage knyttet til hvert varenummer, og samtidig stiller EU-lovgivning nye krav til opgørelse, hvor fx kompositmateriale, også skal opgøres pr materiale. Derfor er grundlaget for udregning af markedsført emballage, og hvordan emballagestatistikken skal opgøres, opdateret. Metoderapporten adresserer også andre metodiske emner, herunder opgørelse af emballager forbundet med grænsehandel og genbrug.

Læs publikation