Miljøprojekt nr. 2156, 2020

Kvalitet og genanvendelsesandele for emballageaffald og ikke-emballage

15-02-2021
Affald

Revideringen af en række affaldsdirektiver i 2018 betyder, at Miljøstyrelsen fra dataåret 2020 skal opgøre behandlet affald, herunder genanvendt affald efter et nyt beregningspunkt. Direktiverne fastsætter, at affaldsbehandlingen skal opgøres ved det punkt, hvor affaldet går ind i den endelige oparbejdning. Som en del af en undersøgelse af, hvordan affaldsdata kan anvendes til opgørelse af affaldsbehandling efter de reviderede krav, har Miljøstyrelsen fået undersøgt forskelle i oparbejdningen af emballage og ikke-emballage for en række udvalgte affaldsfraktioner. Rapporten undersøger, hvordan affaldet håndteres i forhold til sammenblanding, og om tabet ved oparbejdning er lige stort for emballage og ikke-emballageaffald. Rapporten finder, at oparbejdere søger at undgå sammenblanding af emballage- og ikke-emballageaffald. Desuden beskriver rapporten en række fraktioner med henblik på om der forekommer sammenblanding, om affaldsstrømmen overvejende består af emballage eller ikke-emballage og om hhv. emballage og ikke-emballage genanvendes i lige høj grad.

Læs publikation