Rensning af brændeovnsrøg med plasmateknologi

07-04-2021

Opgørelser af luftkvalitet fra DCE dokumenterer, at luftkvaliteten i Danmark konstant er blevet renere de sidste 30 år. Reduktionen i indenlandsk udledning af PM2,5 dokumenteret af DCE understøttes af målinger af partikelemission fra brændeovne under prøver på Teknologisk Institut, hvor middelemissioner fra 2002 til dato er faldet fra ca. 6 g/kg brænde til ca. 2 g/kg brænde. Forbrændingsmæssigt er optimeringen af brændeovne tæt på optimal, hvad angår det praktisk mulige i forhold til de primære forbedringer (brændkammer og lufttilsætning). Skal branchen i fremtiden sikre endnu lavere emissioner, er der behov for at undersøge de mulige sekundære reduktionsløsninger såsom kold plasma. MUDP projekt.

Nærværende projekts overordnede formål har været at udvikle, integrere og evaluere kold plasma-teknologi eller ikke-termisk plasma til rensning af brændeovnsrøg. Plasma betegner en energirig tilstand lignende et stof på gasform og består af en samling af ioniserede gasatomer og frie elektroner. Ambitionen i projektet har været at anvende kold plasma-teknologi til at få partiklerne i røggassen til at agglomerere, så de kunne fjernes med fx en cyklon, samtidig med at større molekyler som OGC skulle nedbrydes til kuldioxid og vand.

I projektet er der blevet gennemført målekampagner på tre forskellige plasmaenheder, hvoraf ingen viste hverken en signifikant effekt på partikelstørrelsen eller en reduktion af øvrige emissioner. På baggrund af projektets resultater, konkluderes det, at kold plasma-teknologi, som det er blevet anvendt i nærværende projekt, ikke har anvendelsespotentiale inden for røgrensning i brændeovne.

Læs publikation