Partikelbårne biocider

08-04-2021

Undersøgelse af omfanget af og mekanismerne bagved partikelbåren biocidforurening

Maling på skibe, både, bygninger, biler og konstruktioner indeholder biocider til at kontrollere organismer, der ellers koloniserer overfladerne. Endvidere indeholder nogle materialer i sig selv biocider, f.eks. plastmaterialer, tætningsmasse og polymerbaseret puds. Når materialerne er våde, udvaskes biociderne langsomt og spredes i omgivelserne. Men opløst transport er ikke den eneste vej for disse biocider til miljøet. De biocidholdige materialer nedbrydes også ved slid, hvilket resulterer i, at biocidholdige støvpartikler kan sprede sig.
Hidtil har omfanget af og mekanismerne ved partikelbåren biocidforurening været stort set ukendt. Det har således ikke været muligt at svare på spørgsmål, såsom hvor stor en del af biocidfrigivelsen fra f.eks. bygningsmaterialer, skibe og både som er relateret til biocidholdige partikler, typisk malingspartikler, og hvor stor en del som er relateret til kontinuerlig udvaskning fra intakte materialer. Viden om vigtigheden af punktkilder kontra diffuse kilder, og om biocidholdige partikler kan fungere som vektor for spredning af biocider, har været mangelfuld.
Studiet førte til ny viden om, hvordan malingspartikler kan ekstraheres og analyseres, samt viden om metodens begrænsninger. Biocidholdige partikler som vektorer for spredning af biocider blev undersøgt ved at se på, hvor hurtigt biocider blev udvasket fra partikler i forskellige størrelsesklasser. For facademalinger blev partiklerne undersøgt for organiske biocider, og for bundmalinger for såvel organiske biocider som tungmetaller.
Som helt overordnet resultat tyder studiet på, at malingspartikler samt partikler af polymer-baseret puds og lignende kan føre til hot-spots for forurening med biocider, men at spredningen over længere distancer almindeligvis er noget mere beskeden.

Læs publikation