Miljøprojekt nr. 2164, 2021

Kortlægning af renseteknologier

Til målrettet spildevandsrensning for metaller og miljøfremmede stoffer på centralrenseanlæg.

07-04-2021

Metaller og miljøfremmede stoffer finder vej til det danske vandmiljø, hvor de potentielt kan skade fisk og bunddyr.

Spildevandsforsyningernes renseanlæg kan fjerne en vis andel af stofferne, men fjernelsen kan altid blive bedre. Dette litteraturstudium kortlægger de renseteknologier, der allerede er på markedet, eller forventes at kunne implementeres på de centrale renseanlæg inden for 5 år.

Gennemgangen af teknologierne omfatter rensekapacitet, teknologiens skalerbarhed til store spildevandsvolumener, renseeffektivitet overfor forskellige stoffer og et overslag på etablerings- og driftsomkostninger. 17 teknologier inden for hovedområderne avanceret oxidation, biologisk filtrering, membran filtrering, ionbytning og adsorption gennemgås.

Læs publikation