FlotFood

Udvikling af fødevareegnet flotations- og tørringskoncept

09-04-2021

I projektet FlotFood er der blevet udviklet et fødevareegnet flotations- og tørringskoncept, som tillader, at højværdikomponenter kan udvindes fra vandige processtrømme. MUDP rapport.

I projektet er der udviklet et flotationsanlæg, som minimerer kontakttiden mellem det organiske materiale og mikroboblerne for derved at reducere oxidationen. Flotationsanlægget er blevet udviklet med henblik på fødevareproduktion. Det betyder, at det overholder gældende hygiejne-krav, der bl.a. indbefatter, at anlægget skal være nemt at rengøre, både under drift og ved op-start/nedlukning. Således er et konventionelt flotationsanlæg og tilhørende pumper gendesignet ved brug af andre materialer, tilslutninger og udformninger.

Det nyudviklede flotationsanlæg er blevet testet og optimeret ved K-salat A/S og Royal Green-land A/S. Begge cases viste, at flotationsanlægget fungerer efter hensigten i forhold til at kunne tilbageholde og opkoncentrere organisk materiale i procesvandet. Endvidere viser testene, at anlægget kan holdes rent ved regelmæssig CIP-procedure, hvilket er en forudsætning for, at anlægget kan finde anvendelse i fødevareindustrien.

Læs publikation