Miljøprojekt nr. 2163, 2021

Engangsmundbind: Kortlægning af mængder, materialer, bortskaffelse og genanvendelse

20-04-2021

I 2020 var Danmark og resten af verden påvirket af COVID-19-pandemien, herunder påbudt brug af mundbind. Dette medførte et øget marked for engangsmundbind og et øget forbrug og tilsvarende bortskaffelse af engangsmundbind. Miljøstyrelsen modtoger henover efteråret mange henvendelser fra borgere og pressen om henkastede engangsmundbind, og muligheder for genanvendelse disse generelt.

Formålet med rapporten var derfor at undersøge antallet af markedsførte engangsmundbind i Danmark, for at kunne estimere mængden af materialer, der skal bortskaffes og vurdere deres materialemæssige sammensætning med henblik på mulighederne for genanvendelse.

Resultatet af kortlægningen viser, at der kun i mindre omfang produceres engangsmundbind i Danmark og markedet er præget af import med mange aktører. Det er, på baggrund af importen, estimeret, at der i de første 10 måneder af året 2020 blev importeret ca. 700 mio. engangsmundbind og at det på baggrund af nuværende forbrug er estimeret, at der i perioden november 2020 til og med december 2021 vil blive importeret yderligere ca. 1700 mio. engangsmundbind.

Mulighederne for genanvendelse af materialerne er begrænsede, men rapporten angiver en mulig teknisk løsning, der dog ikke tager højde for smittefaren ved genanvendelsen og eventuelle kemiske indholdsstoffer, der bringes med videre i systemet.

Vurderingen af mængden af henkastede mundbind i det offentlige rum, viser af der er henkastede engangsmundbind og at borgerne finder det generende at de kan se og finde engangsmundbind, der burde være smidt ud i en skraldespand. Visse offentlige og private virksomheder har gjort tiltag til at begrænse problemet, men der er ikke noget nationalt overblik over det.

Læs publikation