Udvikling af partikelfiltre til Euro V-motorer i tunge køretøjer

23-09-2020

En række filterkeramiktyper til Euro V-lastbiler udvikles og afprøves så lastbilen kan overholde Euro VI-normens grænseværdier.

I projektet er udviklet og afprøvet en række filterkeramiktyper med den endelige mål-sætning at få en Euro V-lastbil til at overholde Euro VI-normens grænseværdi for partikler. Tidligt i projektet blev målsætningen udvidet til også at omfatte NOx-reduktion med ny SCR-katalysator og styring. Dermed var ambitionen, at lastbilen efter opgradering og eftermontering af partikelfilter og SCR-katalysator kunne overholde Euro VI-normen på samtlige emissionsparametre.

Konklusionen blev, at alle regulerede emissioner blev bragt under grænseværdierne i Euro VI-normen for den udvalgte Euro V-lastbil. Således blev det dokumenteret, at partikelfilteret tilbageholder over 99,9 % af de sundhedsskadelige dieselpartikler, og at NOx udledningen reduceres ca. 10 gange i forhold til udledningen med lastbilens origi-nale SCR-system.

Dieselpartikelfiltre fremstillet før dette projekt kunne ikke entydigt opnå den partikelre-duktion, som kræves i Euro VI. Med dette projekt er der opnået sikkerhed for, at reduk-tionen er optimal og samtidig opretholdes et acceptabelt modtryk over filteret.

Læs publikation