Miljøprojekt nr. 2148, 2020

Udvidet producentansvar og oprydningsansvar

Analyse af renhold og mulig model for omkostningsfordeling

23-09-2020

Baggrunden for analysen er den forestående implementering i dansk lovgivning af det udvidede producentansvar i Engangsplastikdirektivet (Single-Use Plastics Directive).

Specifikt drejer det sig om oprydningsansvar for produkter af engangsplastik, der er henkastet i naturen eller indsamlet via skraldespande i det offentlige rum. Undersøgelsen omfatter de produkter og omkostninger, som vil blive omfattet af producentansvaret i SUPD.

Analysen giver dels en vurdering af mængder og omkostninger af disse produkter relateret til renhold, forstået som dels oprydning og dels indsamling af affald, i det offentlige rum samt forslag til definition af renhold og forslag til en mulig model for beregning og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med oprydningsansvaret i henhold til SUPD. Der inddrages også overvejelser om omkostninger til oplysning, dataindsamling og tilsyn, som også er omfattet af producentansvaret.

Læs publikation