Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 182, 2020

Kortlægning og risikovurdering af VOC i PUR-skumprodukter

24-09-2020

Projektet undersøger for eksempel, hvilke kemiske stoffer der afgasser fra forbrugerprodukter, som primært består af PUR-skum. Formålet har været at vurdere om der en sundhedsrisiko for forbrugerne

Et tidligere kortlægningsprojekt fra Miljøstyrelsen omkring produkter af PUR-skum (squishy legetøj) har vist, at afgasning (emission) af nogle flygtige organiske forbindelser (VOC) kan udgøre en risiko for sundheden. Derfor har Miljøstyrelsen i dette projekt undersøgt flere produkter produceret at PUR skum f.eks. madrasser og puder.

Der blev undersøgt 20 produkter, hvoraf 10 produkter er tiltænkt babyer og 10 produkter tiltænkt voksne eller større børn. Der blev analyseret afgasning af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra produkterne efter 1 og 3 dage og derudover blev der kontrolleret indehold af regulerede stoffer som ftalater og flammehæmmere. Der blev ikke fundet nogen overtrædelser af grænseværdier for ftalater og flammehæmmere, men 1 babymadras afgassede større koncentrationer af stoffet dimethylformamid, som også blev fundet i squishy legetøj. Salget til danske forbrugere blev derfor stoppet.

Læs publikation