Vejledning nr. 47, 2020

Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler 2020

06-10-2020

Vejledningen omhandler risici ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler og Miljøstyrelsens resistensstrategi i forhold til antikoagulanter

Vejledning beskriver de forskellige bekæmpelsesmidler, hvilke risici der er forbundet med brugen af disse, hvordan de anvendes i en effektiv bekæmpelse og for antikoagulanternes vedkommende, hvordan man skal forholde sig i henhold til Miljøstyrelsens resistensstrategi.

Endvidere, er der i vejledningen udarbejdet to flowdiagrammer for henholdsvis bekæmpelse med antikoagulanter og cholecalciferol. Disse beskriver forløbet af bekæmpelse, hvad enten der anvendes gift eller fælder. Tilknyttet flowdiagrammet er der angivet en tjekliste med ’særlige opmærksomhedspunkter’, der altid bør inddrages i den enkelte bekæmpelse.

Læs publikation