Miljøprojekt nr. 2149, 2020

Kortlægning af uønskede additiver i PVC produkter importerede over nettet

05-10-2020

Et overordnet mål for dette projekt var at afdække, om en dansk forbruger ved indkøb af PVC-produkter i internetbutikker uden for Danmark kan blive udsat for problematiske stoffer.

Der blev fokuseret på PVC materialets indhold af to typer at tilsætningsstoffer: varmestabilisatorer, der tilsættes for at stabilisere PVC materialet under fremstillingsprocessen og blødgørere, som tilsættes for at ændre PVC fra et hårdt materiale til forskellige grader af blødhed.

Her blev fundet følgende problematiske stoffer 1) cadmium og bly, som indgår i varmestabilisatorer og 2) diverse blødgørere af ftalat-typen og chlorparaffiner (SCCP). I alt blev der fundet indhold af bly (i alt ni produkter), cadmium (i alt fire produkter), ftalaten DBP (i et produkt) og SCCP (i alt 5 produkter) i en koncentration, som gør, at det ikke vil være tilladt at markedsføre produkterne på det danske marked.  I alt blev der fundet 13 produkter ud af 54 undersøgte produkter, svarende til 24%, som overstiger tilladte grænseværdier ved markedsføring i Danmark, heraf var der seks produkter, som oversteg tilladte grænseværdier i mere end en lovgivning. Derudover blev der fundet 22 ud af 41 undersøgte bløde PVC produkter (=54%), der indeholdt ftalaterne DIBP, DEHP og DBP i koncentrationer, som er blevet forbudt ifølge helt nye REACH restriktioner indført efter indkøbet af produkterne. Der blev ikke fundet en systematisk forskel på ovenstående to grupper af overtrædelser i forhold til om produktet er hjemkøbt eller produceret inden for EU (eksklusiv Danmark) versus uden for EU.

Læs publikation