Fungicidfri grunder

09-10-2020

Projektets formål er at udvikle og teste en ny teknologi til udendørs grundersystemer til træ, hvor brugen af fungicider undgås. Denne teknologi skal integreres i en ny formulering, der skal opfylde de tekniske krav, der stilles fra de professionelle malere, og sikre lang holdbarhed af træet. Et fungicidfrit grundersystem vil bidrage til en reduktion af udvaskning af fungicider fra udendørs maling, og derved reducere udledningen af problematiske stoffer til vandmiljøet

Læs publikation