Miljøprojekt nr. 2126, 2020

Kortlægning af kampagner og studier om henkastet affald i nabolande samt undersøgelse af adfærd omkring "efterladt affald"

23-03-2020

Miljøstyrelsen skal i den kommende årrække gennemføre en række nye informationskampagner med det formål at reducere mængden af henkastet affald i byer og natur. Som forberedelse til informationskampagnerne er der gennemført en kortlægning af hidtil gennemførte kampagner og indsatser i Danmark, Norge, Sverige, England og Tyskland, af evalueringer af kampagnerne, samt adfærdsstudier inden for området.

I rapportens første del gennemgås studier af, hvilket affald, der henkastes, hvor det ofte smides, samt hvem, der smider det.

Anden del af rapporten giver et overblik over en udvalgt samling af den eksisterende viden om holdninger og adfærd i forhold til henkastet affald. Her gennemgås adfærdsteori, forhandlinger samt oplevelser af adfærd.

I tredje del af rapporten gives eksempler på gode kampagnegreb og metoder, der har bidraget til succes i reduktion af henkastet affald. De er identificeret på baggrund af fem udvalgte kampagner og indsatser, der ifølge evalueringerne har gjort en reel forskel. De fem udvalgte kampagner og indsatser er: ”Bin The Butt”, ”Ram plet med dit affald”, ”Neat Streets”, ”The Nordic Coastal Clean Up 2017” samt ”Plastik Piraten”.

Fjerde del af rapporten har haft til formål at undersøge fænomenet ”efterladt affald”, og hvordan borgere skelner mellem det at ”smide affald” og det at ”efterlade genstande” som engangskopper, aviser og cigaretskodder i det offentlige rum.

Læs publikation