Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 43

Ressourcetjek af udvalgte renseanlæg - Partnerskab om ressourceudnyttelse i vandsektoren

15-06-2020

Renseanlæggene i Danmark kan i varierende omfang bidrage til øget ressourceudnyttelse og reduceret klimabelastning. Dét har flere danske forsyningsselskaber bevist på de renseanlæg de driver og løbende investerer i. For at inspirere flere anlæg til øget ressourceudnyttelse har nøglepersoner fra branchen (repræsentanter fra Vandcenter Syd) besøgt otte udvalgte renseanlæg (Slagelse, Holbæk, Holstebro, Skanderborg, Nivå, Fredericia, Helsingør og Fårevejle).

Fra besøgene er der samlet en række observationer af anlæggene, deres drift, mulighederne og udfordringerne for øget ressourceudnyttelse samt forslag til tiltag der kunne være relevante at undersøge nærmere.

Læs publikation