Miljøprojekt nr. 2145, 2020

Virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (municipal waste)

20-07-2020

Virkemiddelkataloget giver et indblik i en række forskellige virkemidler, der kan sikre en øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder

NB: Virkemiddelkataloget er ikke opdateret med seneste forudsætningsdata. Beregninger og fremskrivninger foretaget i forbindelse med klimahandlingsplanen fremgår derfor ikke af nærværende projekt.

 

Formålet med virkemiddelkataloget er at give et indblik i, hvordan en række forskellige virkemidler kan bidrage til at understøtte EU-målsætningerne for genanvendelse. Desuden er formålet at beskrive de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af indførelsen af virkemidlerne.

De beskrevne virkemidler spænder bredt fra krav om henteordninger, oplysningskampagner, krav om særskilt indsamling til krav i udbud (om begrænsede tabsrater). For hvert virkemiddel findes en beskrivelse af den nuværende situation og af, hvordan en implementering af virkemidlet vil påvirke de indsamlede mængder affald til genanvendelse, samt de miljømæssige og økonomiske konsekvenser. De miljømæssige effekter af øget genanvendelse opgøres på baggrund af de forskellige fraktioner af affald, der flyttes fra f.eks. forbrænding til genanvendelse. Endelig opgøres de erhvervs- og samfundsøkonomiske samt statsfinansielle konsekvenser for de enkelte virkemidler.

Projektet er baseret på en baselinefremskrivning. Baselinefremskrivningen, der beskriver udviklingen i affaldsmængden og behandlingsformer, er baseret på fremskrivningsmodellen FRIDA 2017.

I den økonomiske analyse er der lavet en vurdering af de samfundsøkonomiske og budgetmæssige resultater. Den samfundsøkonomiske analyse er gennemført med udgangspunkt i Finansministeriets vejledning til samfundsøkonomiske analyser.

Der gøres opmærksom på, at Virkemiddelkataloget ikke er opdateret med seneste forudsætningsdata.

 

Baseline er opdateret i april 2021:  Affaldsfremskrivning

Økonomimodellen er opdateret ultimo januar 2020:  Økonomimodel (Januar 2020)


Baseline og Økonomimodeller er opdateret efter udarbejdelsen af Virkemiddelkataloget.

 

Læs publikation