Ny Vejledning om kontrol med svømmebade

01-07-2020

Miljøstyrelsen offentliggør ny udgave af Vejledning om kontrol med svømmebade.

""

Vejledningen vedrører svømmebade i Danmark. Den berører emner fra alt fra grundlæggende funktioner ved svømmebade, kemikalier og renseteknologier til information om godkendelse og tilsyn med svømmebade.

Vejledningen er bl.a. skrevet som en hjælp til de myndigheder, der fører tilsyn med svømmebadene, til de ansvarlige for svømmebadene samt det personale, der står for den daglige drift. 

Vejledningen indeholder et nyt kapitel 17, der gennemgår en ny anbefalet metode til håndtering af uheld med fækalier og opkast i svømmebade. Metoden er gjort mere fleksibel således, at den nu giver mulighed for valg af klorkoncentration og behandlingstid, så længe en desinfektionseffektivitet, målt som en CT-værdi på 9600 min*mg/L, sikres. Dette betyder i praksis, at der nu kan vælges at klore med en høj koncentration i kortere tid eller med en mindre koncentration i længere tid. Målet er at give det enkelte svømmebad størst mulig fleksibilitet ift. at kunne vælge den bedste løsning for dem i det konkrete tilfælde med uheld med fækalier eller opkast. Et valg, der udover at skulle sikre vandkvaliteten og sikkerheden for de badende, nu også kan rumme økonomiske og praktiske hensyn.

Læs publikation