Miljøprojekt nr. 2140

Mod 2025: Erfaring med separat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek

14-07-2020
Affald

EU’s medlemsstater skal indføre separat indsamling af tekstiler senest den 1. januar 2025. Inden Miljøstyrelsen påbegynder implementeringen af det nye krav, er der behov for viden for at sikre den rette implementering. Denne rapport analyserer den nuværende status i Danmark og i fem nabolande (Frankrig, Finland, Nederlandene, Sverige og Tyskland) i forhold til indsamling og behandling af brugte tekstiler. Studiet undersøger definition og praksis for hvornår brugte tekstiler er betragtet som affald og følgevirkning af det; organisering af tekstilindsamling; dataindsamling- og rapporteringssystemer; teknologiske muligheder for sortering og genanvendelse af ikke-genbrugelige tekstiler og gode initiativer fra landene der bedre kan sikre en cirkulære økonomi i tekstiler.

Resultaterne viser en del forskel mellem landene ift. rammerne som guider indsamling og behandling og hvordan landene planlægger at implementere EU's 2025 krav. En klar udfordring for alle lande er spørgsmålet om hvordan man vil håndtere de stigende mængder af ikke-genbrugelige tekstiler der forventes at bliver indsamlet mod 2025, og hvordan man kan håndtere denne mængdes negativ påvirkning på økonomien af indsamling og behandling. Delvise løsninger fra lande som Frankrig, hvor et producentansvarssystem for tekstiler sikrer penge til udvikling af genanvendelsesteknologier og Finland hvor der udvikles et økosystem for ikke-genbrugelige tekstiler, bliver præsenteret.

Læs publikation