Publikation udenfor serie, 2020

Control of Biocides 2018

29-07-2020

English
This report describes the analytical chemical authority control of bio-cide products on the Danish market that was carried out in 2018 by the Danish Environmental Protection Agency (Danish EPA), Danish Chemical Inspection Service. Samples of selected types of biocides were collected on the Danish market and analysed to verify whether the content of the active substances in the products in question com-plies with the product specification and the labelled content. A total of 22 different biocide products were analysed.Dansk
Den analytisk kemiske kontrol af biocidprodukter på det danske marked, der er udført i 2018 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af biocidprodukter er blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. I alt 22 biocidprodukter blev undersøgt.

Læs publikation