Vejledning nr. 46, 2020

Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler

29-07-2020

Vejledning til brug af afdriftsreducerende udstyr.

Af denne vejledning og tilhørende bilag på Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det hvilke typer afdriftsreducerende udstyr til hhv. bom- og tåge-sprøjter, der må anvendes i Danmark til reduktion af afstandskrav ti l vandmiljø og særlige naturområder. Det afdriftsreducerende udstyr er delt ind i 3 klasser, afhængig af reduktions-graden (50 %, 75 % og 90 %). Vejledningen angiver også dokumentationskrav ti l sprøjteføreren, hvis afdriftsreducerende udstyr anvendes til at reducere af-standskrav. Vejledning gælder også i forbindelse med krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af aktivstoffer på bilag 6 til Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

Læs publikation