Plan for tilsyn med import og eksport af affald 2020-2022

21-01-2020

Tilsynsplanen beskriver, hvordan og på hvilken baggrund Miljøstyrelsen fremover vil udfolde sin tilsynsopgave med import, eksport og transit af affald i Danmark. Den første plan der blev udarbejdet var gældende fra 1. januar 2017. Denne plan er en revurdering og gældende fra 1. januar 2020. Derved lever Danmark op til kravet i EU-forordning nr. 660/2014 om at udarbejde en plan for tilsyn med affaldstransport, der minimum skal revurderes hvert tredje år og opdateres efter behov. Danmark skal ligesom øvrige medlemsstater årligt rapportere årets tilsynsarbejde til EU-Kommission.

Læs publikation