Generering og anvendelse af sekundære kemiske ressourcer (GEAR)

10-08-2020

Projektets udgangspunkt har været at identificere muligheder og barrierer for, at de anvendte, men ikke-forbrugte kemiske stoffers levetid kan forlænges ved at genanvende disse kemiske stoffer af andre brugere (downstream-virksomheder). Resultaterne af arbejdet med cirkulær kemi sammenfattes herunder:

Projektets udgangspunkt har været at identificere muligheder og barrierer for, at de anvendte, men ikke-forbrugte kemiske stoffers levetid kan forlænges ved at genanvende disse kemiske stoffer af andre brugere (downstream-virksomheder). Resultaterne af arbejdet med cirkulær kemi sammenfattes herunder:

 

Tekniske resultater:

• I brugte proceskemikalier kan urenheder udgøre barrierer, hvor urenhederne ikke teknisk forhindrer genanvendelse, men heller ikke giver effekter på menneske eller miljø.

• Rensning er en nøgleovervejelse inden for cirkulær kemi mhp. sikkerhed for både primære og downstream-virksomheder og for risikostyring.

• Behov for videreudvikling af eksisterende rensemetoder mhp. optimale gevinster for miljø og energiudnyttelse, samt downstream-brugernes kravspecifikationer.

• Mulighed for at distributørerne kan at løse logistiske problemer, medvirke til udformning af kvalitetskrav, foruden at identificere brugere af cirkulære kemikalier.

 

Juridiske resultater:

• Cirkulære stoffer, der kan anvendes i andre værdikæder og -led skal markedsføres under iagttagelse af kemikaliereguleringen, REACH- og CLP-forordningerne.

• Såfremt cirkulære stoffer defineres som biprodukter, kan de fortsætte med at være reguleret af kemikaliereguleringen, REACH og CLP.

• Hvor cirkulære stoffer er affald, skal stofferne igennem en renseproces, der sikrer et kvalitetsniveau, hvorpå det bliver End-of-Waste og bliver omfattet af REACH og CLP igen. Den nyttiggørelsesproces der skal gennemføres skal være omfattet af REACH-forordningens artikel 2,7, d ’s krav.

 

Cirkulærer stoffer kan konkurrenceudsætte produktionen af primære tilsvarende stoffer, såfremt:

• kvaliteten af cirkulære kemiske stoffer matcher kvalitetskravene på de primære stoffer.

• de er omfattet af samme lovgivningsmæssige krav, som de primære tilsvarende stoffer.

• det er rentabelt for såvel den primære virksomhed, som for downstream-brugere, der omlægger fra et primært kemisk stof til et cirkulært tilsvarende.

Læs publikation