Saltskyl – Alternativ vandforsyning - Et demonstrationsprojekt i Københavns Nordhavn

10-09-2019

I projektet afprøves og evalueres et nyt forsynings-koncept, hvor saltholdigt grundvand benyttes til toiletskyl i stedet for almindeligt drikkevand. Projektet har vist, at det både er praktisk og teknisk muligt at benytte saltholdigt grundvand til toiletskyl, særligt i nybyggeri i kystnære områder.

Læs publikation