Nyt liv til Post-consumer isolering og emballager i ESP

17-09-2019

I MUDP projektet er udviklet en container, som kan neddele/shredde EPS materialer (ekspanderet polystyren, flamingo-lignende materiale) og efterfølgende komprimere EPS materialerne til EPS-blokke direkte ude på genbrugspladserne i en container.

Der er kørt demonstrations- og indsamlingsforsøg med en EPS prototype container på Kirstinehøj Genbrugsplads i Tårnby. Der er produceret nye materialer ud fra den indsamlede EPS på Kirstinehøj genbrugsplads ved termisk neddeling og ekstrudering, samt ved solventbaseret genanvendelse til polystyren regranulater. De opnåede kvaliteter af polystyren regranulaterne har været tilfredsstillende i forhold til afsætningsmuligheder, og hermed også i forhold til at muliggøre et cirkulært resursekredsløb for udtjente EPS materialer indsamlet på genbrugspladser. Såfremt der indsamles EPS fraktioner med for høje værdier af uønskede stoffer, f.eks. fra byggepladser, så er den kemiske solventbaserede genanvendelse, også demonstreret i projektet, en mulighed for sikring af den rette renhed og kvalitet af polystyren regranulaterne.

Projektet har demonstreret en værdikæde for genanvendelse af EPS materialer, som ved implementering på genbrugspladser kan give store CO2-reduktioner. En genbrugsplads som indsamler 15 tons EPS om året, svarende til Kirstinehøj Genbrugsplads anvendt i indsamlingsforsøget i projektet, vil kunne bidrage til en estimeret CO2-reduktion på 27 tons om året i forhold til fremstilling af jomfruelige polystyren råvarer.

Læs publikation