978-87-7038-110-9

Pilot-test af kviksølvfjernelse fra jord på Høfde 42

Kviksølv og pesticider fjernet ved konduktiv opvarmning

26-09-2019

25 m3 stærkt forurenet jord (sand) fra depotet ved Høfde 42 er varmebehandlet i et pilotforsøg. Kviksølvindholdet er reduceret fra gennemsnitligt 366 mg/kg (300-440 mg/kg) tørstof til gennemsnitligt 1,8 mg/kg (0,5 - 4,8 mg/kg) tørstof, svarende til en reduktion af kviksølvindholdet på 99,5 %. De bedste resultater blev opnået i den del af jorden, der nåede 500 ⁰C. Indholdet af pesticider er fjernet fuldstændigt fra godt 1.400 mg/kg til under detektionsgrænsen på 0,05 mg/kg. Dette resultat blev opnået allerede ved 200 ⁰C. Øvrige organiske forurenings-stoffer er ligeledes fjernet til under detektionsgrænsen. Pilotforsøget viser, at det er muligt at rense jorden (sandet) fra Høfde 42 depotet termisk on-site til et niveau, der tillader genanvendelse med ingen eller få begrænsninger.

Læs publikation