FORB 176, 2019

Krom VI og kobolt i lædervarer

Kontrol af krom VI og risikovurdering af kobolt

30-09-2019

Projektets formål var at kontrollere overholdelse af en grænseværdi af 3mg/kg krom VI samt at opnå mere viden om kobolt i lædervarer. Grænseværdien for krom VI blev overskredet i 9 ud af 94 prøver. For kobolt vurderes det at risikoen for udvikling af koboltallergi er minimalt ved brug af de i rapporten analyserede produkter.

Ca. 10 % af den danske befolkning lider af hudallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Allergifremkalde metaller, herunder både krom og kobolt, er den hyppigste årsag til hudallergi blandt forbrugerne.

Pr. 1. maj 2015 må lædervarer, der kommer i kontakt med huden, ikke markedsføres, hvis de indeholder krom (VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg af den samlede tørvægt af læderet. Nyere undersøgelser viser, at lædervarer ligeledes kan indeholde kobolt og give anledning til koboltallergi.

Markedsundersøgelsens overordnede konklusion var, at brancheorganisationer, producenter og forhandlere af lædervarer ikke havde kendskab til forekomsten af kobolt i læderprodukter. Italien var det hyppigst nævnte oprindelsesland for forbrugerprodukter af læder.

Koncentrationen af krom VI var under detektionsgrænsen i 73 ud af de 94 analyserede læderprøver. I 10 læderprøver var koncentrationen af krom VI højere end grænseværdien på 3 mg/kg tørvægt. Analyseresultater for en af disse prøve ligger dog indenfor måleusikkerheden og kan derfor ikke betragtes som en overtrædelse af grænseværdien. De tre højeste værdier, 28 mg/kg, 16 mg/kg og 11 mg/kg er fundet i tasker. Der er fundet krom VI over detektionsgrænsen i 3 ud af 8 baby/børnesko. I et par sko var koncentrationen over 3 mg/kg

Ved kvantitative kemiske analyser blev kobolt koncentrationen fundet over detektionsgrænsen i 29 af 128 læderprøver. Koncentrationerne var spredt mellem < 1 mg/kg og 153 mg/kg. Den højeste koncentration, 153 mg/kg, blev påvist i en møbelprøve af gråt nubucklæder. I enkelte dele fodtøj blev der også påvist relativt høje koncentrationer af kobolt, den højeste koncentration var her 73 mg/kg. Risikoen for fremkaldelse af allergiske symptomer hos koboltallergikere at være minimal ved brug af produkterne.

Læs publikation