978-87-7038-106-2

Containeriseret ballastvand behandlingsanlæg (BWTS)

For offshore markedet

25-09-2019
Med ikrafttrædelsen af den internationale søfartsorganisations (IMO) ballastvandkonvention er det nødvendige grundlag for implementering af ballastvand behandlings systemer (BWT) i den kommercielle handelsflåde skabt. IMO ballastvandkonventionen tillader behandling af vandet, inden udledning. En sådan behandling vil kunne fortages ved brug af et mobilt, containeriseret anlæg, der kobles op til skibets ballastvandsystem. Nærværende projekt vedrører udviklingen af et sådan mobilt containeriseret anlæg, baseret på Bawat’s pasteuriserings teknologi. Resultater for gennemførte biologiske effektivitetsforsøg har bekræftet hypoteser og antagelser, og bidrager med specifik viden relateret til et muligt industrielt produkt. Projekt konkluderer, at markedet for containeriserede behandlingsanlæg er både eksisterende og forventes at blive at blive af betydelig størrelse. Samtidigt vurderes den teknologi, som Bawat har udviklet, til at være konkurrencedygtigt.
Læs publikation