Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 34

Bekæmpelse af ukrudt på belægninger og bekæmpelse af invasive arter

En case analyse af kommunernes erfaringer

18-09-2019

Københavns Universitet har for Miljøstyrelsen gennemført en interview undersøgelse af 15 kommuner vedr. ukrudtsbekæmpelse på belægninger og bekæmpelse af invasive arter. På den baggrund er der udarbejdet en analyse, som beskriver kommunernes udfordringer og erfaringer, de valgte bekæmpelsesstrategier og baggrund for eventuelle ændringer i politiske beslutninger vedr. brugen af pesticider i kommunerne.

Læs publikation