978-87-7038-118-5

Fosforgenvinding ved struvitudfældning

Potentialet ved fosforgenvinding fra rejektvand på Åby renseanlæg og muligheder for at øge dette

22-10-2019

Aarhus Vand har udført forsøg i fuldskala for at dokumentere genvindingen af fosfor via struvitudfældning på rejektvand. En genvidningsgrad på ca. 30% er dokumenteret og genvindingsgraden kan forøges til ca. 45% ved indkobling af flere interne processtrømme. Det udvundne struvit er godkendt som fosfor gødning og er optaget i Plantedirektoratet gødningsfortegnelse.

Læs publikation