Vejledning nr. 38, 2019

Vejledning om pesticidholdigt spildevand og pesticidholdigt affald fra væksthusgartnerier

14-11-2019

Formålet med denne vejledning er at skabe overblik over regelgrundlaget for at håndtere pesticidholdigt spildevand og pesticiholdigt planteaffald fra gartnerier. Vejledningen retter sig primært mod kommuner, som er myndighed på området, men vil også være relevant for gartnerier.

Læs publikation