978-87-7038-046-1

Udredning for mobile ikke-vejgående maskiner i Danmark

01-03-2019

Formålet for nærværende udredning er at skabe forståelse for mobile ikke-vejgående maskiners emissioner, de stadigt strengere krav der stilles, og den fremtid de kigger ind i med europæiske emissionskrav i form af stage V.

Baggrunden for denne udredning er Partnerskabet for mobile ikke-vejgående maskiner og et ønske om et større kendskab til branchen for mobile ikke-vejgående maskiner. Udredningen tager afsæt i de europæiske emissionskrav, der findes på området i kraft af de såkaldte stage-krav. Disse krav er strammet væsentligt de seneste år og strammes yderligere i 2019 med indførelse af stage V.

Læs publikation