Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 30, 2019

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2019

13-03-2019

Teknologiudviklingsprogram hvis formål er at udvikle rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet.

Rapporten indeholder en oversigt over igangsatte projekter i 2018 og en oplistning af prioriterede emner for ansøgningsrunden i 2019. Bevillingen for i år er jf. finansloven på 3,0 mio. kr. Både private og offentlige aktører kan søge om tilskud til at få dokumenteret eller afprøvet specifikke afværgeteknologier.

Læs publikation