Miljøprojekt nr. 2044, ISBN 978-87-93710-84-9

Fremskrivning af generering og behandling af affald - Frida 2017

08-03-2019
Affald

Ny prognosemodel til brug for fremskrivning af affaldsmængder.

FRIDA 2017 er en opdatering af den eksisterende model til fremskrivning af affaldsmængder i Danmark. Modellen beskriver den forventede fremtidige udvikling i affaldsmængder i Danmark, fordelt på typer og behandlingsformer.

I denne rapport beskrives hvordan udviklingen i affaldsproduktion estimeres ud fra ADAM tallene, samt hvordan man anvender modellen. Endeligt analyseres de store træk i den beregnede udvikling for nationale og kommunale mængder.

Hent modellen (Excel).

Læs rapporten