Environmental Project No. 2075, 2019

Danish consumption and emission of F-gases

18-03-2019

The report presents the consumption and emissions of Greenhouse gasses, HFC, PFC and SF6 in Denmark in 2017.

The import HFCs estimated to 268 tonnes. Compared to 2016, import has decreased with approx. 36 tonnes. The GWP-weighted actual emissions of HFCs, PFCs, and SF6 in 2016 were app. 482.000 tonnes CO2 equivalents. In compar-ison to 2016 this represents a decrease of app. 126.000 tonnes.  The F-gas emission comprise approx. 1.5% of the total national GWP emission from all sources.

Danish summary
Importen af industrielle drivhusgasser udgjorde ca. 268 tons. Det er et fald på ca. 36 tons sammenlignet med 2016. Den GWP-vægtede aktuelle emission er på ca. 482.000 tons. I forhold til 2016 udgør dette et fald på ca. 126.000 tons. På grund af nye antagelser om lækage rater er emissionerne genberegnet også for tidligere år.  Emissionerne af F-gasser udgør ca. 1,5 % af de samlede drivhus gas emissioner fra Danmark.

Læs publikation