978-87-7038-064-5

Waste Wood to Energy in the circular Economy

Waste2Energy

01-05-2019

Projektet har udviklet et automatiseret system til behandling af affaldstræ, som scanner, sorterer, fjerner urenheder og omdanner træet til nyttiggørelse. Systemet omfatter en objektiv scanning af træets indholdsstoffer, herunder tungmetaller, og efterfølgende en objektiv klassificering af affaldstræet. Med denne teknologi kan affaldstræet sorteres efter indhold af miljøfarlige stoffer, der under nuværende forhold medfører, at affaldstræet ikke kan genanvendes, men transporteres til forbrænding i udlandet. Projektet har resulteret i det første demonstrationsanlæg, der er under planlægning på Falster. Der forventes yderligere 6-8 anlæg i Danmark.

Læs publikation