Vejledning nr. 34, 2019

Vejledning i kontrol af gyllebeholdere

27-05-2019

Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert 10. år – og for visse beholdere hvert 5. år - lade beholderen kontrollere for egen regning. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Formålet er at modvirke risikoen for sivende og/eller akut forurening med flydende husdyrgødning mv.

Læs publikation