978-87-7038-071-3

Termisk og mikrobølgebehandling af PCB i bygninger og byggeaffald

24-05-2019

Dette MUDP projekt omhandler udvikling af to metoder til henholdsvis afhjælpning af PCB i indeluft ved termisk behandling og rensning af PCB-forurenet byggeaffald med mikrobølger.

Ved projektet er der udført dokumentation af effekten af termisk behandling, herunder en afklaring af, om der sker en spredning og omfordeling af PCB inde i væggen som følge af opvarmningen, og der er lavet pilotskalaforsøg med overfladespecifik opvarmning af en vægoverflade med varmepaneler. Forsøget har vist, at det er muligt at fjerne PCB ved hjælp af opvarmning med varmepaneler. Anden del af projektet har testet opvarmning af byggeaffald vha. mikrobølger som en alternativ behandlingsmetode for PCB-forurenet byggeaffald. De gennemførte tests har bekræftet, at betonaffaldet kan opvarmes vha. mikrobølgeteknologi til et niveau, hvor PCB’en afgasser. I projektet er der lavet en miljømæssig og økonomisk vurdering af teknologierne, der viser, at det giver mening, at metoderne videreudvikles med fokus på optimering af strømforbrug, som er det aspekt, som den miljømæssige og økonomiske analyse har identificeret som afgørende.

Læs publikation