978-87-7038-074-4

Renseanlæg til sommerhuse og rekreativ service industri

27-05-2019

Der er et stort behov for rensning af spildevand fra sommerhuse. I Danmark er der op imod 200.000 sommerhuse og for mange af disse renses deres spildevand ikke. Central kloakering til store renseanlæg er problematisk pga. det ofte beskedne vandforbrug. Decentrale renseanlæg har været anset som kun delvis egnede til opgaven da formodningen har været, at biologien i renseanlægget ville dø når huset var uden beboelse i vinterhalvåret.

BioKube udviklet og patenteret en minirenseanlæg, der er velegnet til sommerhuse. Ved dette MUDP projekt er det dokumenteret at:

  • Et BioKube minirenseanlæg installeret ved et sommerhus vil overholde udledningskravene selv om det ikke tilledes spildevand fra huset i vinterperioden.
  • Udledningskravene vil være overholdt fra dag et, hvor huset atter tilledes spildevand.
  • BioKube anlægget kan automatisk uden bruger intervention sættes i ”spare mode” i perioder, hvor der ikke tilledes anlægget spildevand.
  • Når BioKube anlægget fungerer i ”Spare mode” nedsættes strømforbruget med ca. 80 %.

At BioKube minirenseanlæg er velegnet til sommerhuse er verificeret ved det ETV (Environmental Technology Verification) projekt BioKube har gennemført i 2016 – 2017. Denne ETV-verifikation er ligeledes udgivet af Miljøstyrelsen. Behovet for ETV Verifikationen hænger sammen med at certificering af små renseanlæg efter den europæiske standard CEN 12566-3 kun omfatter en ferieperiode på 14 dage og dermed ikke dækker sommerhuse uden beboelse i længere tid. Den generelle CE-mærkning af et renseanlæg dækker dermed kun benyttelsen i et helårshus men ikke anvendelsen ved et sommerhus.

Læs publikation