Miljøprojekt nr. 2083, 2019

Prøvetagning på kulrør

02-05-2019

Dette teknologiudviklingsprojekt er gennemført af COWI A/S i samarbejde med Region Hovedstaden. Projektet behandler forskelligheden i proceduren for anvendte kulrørstyper og afledte analyseresultater heraf.

Der er gennemført et skrivebordesstudie og en række laboratorieforsøg der viser store forskelle i analyseresultater de anvendte laboratorier imellem. Det er stofafhængigt, hvilke laboratorier der måler de højeste koncentrationer, og hvilke der måler de laveste koncentrationer. Standardafvigelserne er overraskende høje for alle laboratorierne.

De gennemførte forsøg giver ikke (statistisk) grundlag for at foreslå en anden prøveopsamlingsstrategi end den der anvendes af laboratorierne i dag, men der ses fortsat muligheder for statistisk afklaring omkring prøvetagning af poreluft- og indeluftprøver med henblik på at bestemme, hvilke adsorptionsrør der er mest velegnede, hvis det både ønskes at analysere for klorerede kulbrinter og klorerede nedbrydningsprodukter, herunder hvis der ønskes reduceret prøvetagningstid og evt. prøvetagningsmængde.

Læs publikation