Vejledning nr. 33, 2019

Performancebenchmarking

Vejledning om indberetning til performancebenchmarking

29-05-2019

Denne vejledning erstatter vejledningerne udgivet i december 2016, februar 2017, maj 2017 og februar 2018.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2018 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder: Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi, Klima og Miljø.

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Læs publikation