Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 172

Kortlægning og risikovurdering af 3D-penne

07-05-2019

Miljøstyrelsen ønsker med denne kortlægning og risikovurdering at få mere viden om indholdet af kemiske stoffer i materialer anvendt i 3D-penne og vurdere, om leg med 3D-penne kan udgøre en risiko for børns sundhed.

3D-penne er små, håndholdte værktøjer som kan ekstrudere plastmateriale i tynde strenge og dermed bruges til at skabe figurer i 3D. Flere typer af 3D-penne markedsføres til børn. Miljøstyrelsen ønsker med denne kortlægning og risikovurdering at få mere viden om indholdet af kemiske stoffer i materialer anvendt i 3D-penne og vurdere, om leg med 3D-penne kan udgøre en risiko for børns sundhed. Kortlægningen viser at der i 3D penne til børn primært benyttes materialer der hærder ved reduktion af temperatur eller ved UV-belysning. Screeningsanalyser af materialer til 3D-penne indikerede et indhold af en lang række kemiske stoffer 16 stoffer blev udvalgt til kvantitativ analyse, hvoraf 4 (styren, vanillin, acrylsyre og n-butylmethacrylat) blev udvalgt til vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved anvendelse af 3D-pennene. Det vurderes, at indholdet af styren og vanillin ikke forventes at udgøre en risiko, mens risikoberegningerne for indhold af acrylsyre og n-butylmethacrylat ikke kan afvise, at tærskelværdierne for sundhedseffekter kan overskrides i et worst-case scenarie med antagelse om fuld migration. Begge stoffer blev fundet i materialer som hærder ved UV-belysning. Denne kortlægning er den første om 3D-penne. Den har fokus på eksponering for kemiske stoffer, men det var ikke muligt inden for projektets rammer at kvantificere og vurdere alle identificerede kemiske stoffer i de undersøgte materialer. Ligeledes er der ikke udført målinger i reelle brugssituationer eller undersøgt aspekter som kombinationseffekter og partikeldannelse i relation til vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved børns anvendelse af 3D-penne.

Læs publikation