Miljøprojekt nr. 2082, 2019

Fremme af efterspørgslen af organisk affald til genanvendelse

Krav til kvaliteten efter forbehandling

06-05-2019

Projektet har undersøgt, hvordan efterspørgslen af det organiske affald til genanvendelse, som f.eks. udspredning på landbrugsjord, kan fremmes gennem krav til kvaliteten af det organiske affald hos forbehandlingsanlæggene. Projektet har endvidere undersøgt, hvordan det organiske affald kan afsættes til økologiske landbrug samt hvilke krav, der i givet fald skal stilles det til organiske affald. Der peges i den forbindelse på en harmonisering af grænseværdierne mellem Økologiforordningen og Affald til jordbekendtgørelsen.

Undersøgelsen viste endvidere, at bioplastposer giver problemer i forbehandlingsprocessen og flere plasturenheder i biopulpen, som kan forhindre en fremtidig genanvendelse af almindelig plast i rejektet.

Læs publikation