Orientering fra miljøstyrelsen nr. 32

Potentialer og barrierer for øget fosforudnyttelse i vandsektoren

28-06-2019

Udnyttelsen af fosfor fra vores spildevand har et stort potentiale. En bedre udnyttelse af fosfor fra spildevand vil nedsætte behovet for import af fosfor. I rapporten kortlægges udnyttelsen af fosfor i spildevand. Både for de nuværende pilotprojekter hvor fosforudnyttelse sker fra slamaske og struvit, samt en overordnet kortlægning af potentialerne for øget udnyttelse af fosfor.

I rapporten undersøges potentialer og barrierer for en øget udnyttelse af fosfor i spildevandsslam. Kortlægningen munder ud i en overordnet vurdering for øget udnyttelse af fosfor i spildevandsslam i Danmark.

Læs publikation