Vejledning nr. 31, Marts 2019

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

03-07-2019
Pesticider

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Vejledningen uddyber retningslinjerne for håndtering af sprøjtemidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter i bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens Vejledning nr. 19/2016 , som den bygger på, med de opdateringer, administrationen af den gamle vaskepladsbekendtgørelse har givet anledning til og med ny vejledning til de ændringer, den seneste bekendtgørelse gennemfører.

Uddybning af vejledningens afsnit om vaskepladser i væksthuse:

En vaskeplads skal ikke nødvendigvis være stationær. Det vil sige, at konstruktionen (den tætte belægning m.v.) godt må kunne flyttes. Det er en forudsætning for at anvende en mobil vaskeplads, at karret, der udgør vaskepladsen, kan rumme pesticidsprøjtens tankvolumen

Læs hele uddybningen

Læs publikation